Uchwała Nr XXVII/153/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/153/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

dokument do pobrania tutaj >>