Uchwała Nr XXVII/160/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/160/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>