Uchwała Nr XXVIII/161/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/161/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych

dokument do pobrania tutaj >>