Uchwała Nr XXVIII/165/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/165/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

dokument do pobrania tutaj >>