Uchwała Nr XXVIII/167/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/167/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb.

dokument do pobrania tutaj >>