Uchwała Nr XXIX/172/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/172/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: nabycia na własność nieruchomości znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

dokument do pobrania tutaj >>