Uchwała Nr XXIX/173/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/173/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Aleksandrów na rok 2010 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

dokument do pobrania tutaj >>