Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi


Aleksandrów dnia 20.08.2009 r.

GOPS 2222/1/2009Zawiadomienie o wyborze ofertyZamawiający Gmina Aleksandrów na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223,poz.1655)

zawiadamia , że oferta Pani Janiny Stępień Bar „MAXIS” złożona w przetargu nieograniczonym na „Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów” została wybrana za najkorzystniejszą w powyższym przetargu.

Została złożona jedna oferta i była nią oferta ww Wykonawcy.
Wójt Gminy Aleksandrów


(-) Głowacki Dionizy