Ogłoszenie o przetargu - kotłownia.

Przetargi


Aleksandrów, dn. 21.10.2009 r.

Ogłoszenie


Wójt Gminy Aleksandrów ogłasza przetarg pisemny - ofertowy na sprzedaż wyposażenia kotłowni opalanej zrębkami ,wiórami,trocinami oraz korą z drewna.

W skład kotłowni wchodzą :

1.Piec Co stalowy wodny typu UKS/9/ o mocy 200kW o powierzchni grzewczej 32 m/kW,

2.Automatyczny Zespół Spalania Rozdrobnionego Drewna -AZSO-100 L i P,

3.Naczynie wzbiorcze umieszczone na konstrukcji stalowej h=12 m,

4.Komin stalowy wolnostojący 3-segmentowy o wysokości 15m średnicy 500,

5.Czopuch stalowy 500x400 mm długość 330 cm,

Cena wywoławcza wynosi: 8.000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na wyposażenie kotłowni” należy złożyć do dnia 2 listopada 2009 r.do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, NIP (dotyczy osób fizycznych).

  2. Oznaczenie firmy, adres, NIP.

  3. Określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 15.00 w sali nr 1.

Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, Komisja Przetargowa bezpośrednio po otwarciu ofert kontynuuje przetarg w formie licytacji ustnej (postąpienie wynosi nie mniej niż 100 zł). Wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

Urządzenia można oglądać w Szkole Podstawowej w Skotnikach po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 44 7560890.