Uchwała Nr XXXIII/205/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/205/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>