Protokół Nr XXXI/2009

Komunikaty i ogłoszenia | Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XXXI/2009
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 6 października 2009 roku

Cały dokument w postaci .pdf >>