Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Komunikaty i ogłoszenia


KOMUNIKAT


Wójta Gminy w Aleksandrowie

z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowegoKażdy rolnik , który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.


W 2010 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w terminach :


1. od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku wraz z fakturami VAT

    (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

    od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2010 roku

2. od dnia 1 września 2010 roku do dnia 30 września 2010 roku wraz z fakturami

    VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

    od 1 marca 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku

Druki wniosków „o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ” są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie (www.bip.aleksandrow.net.pl) , a także w Urzędzie Gminy Aleksandrów – pokój nr 103 w godzinach pracy Urzędu od 8.00 do 16.00 .

Szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w pokoju nr 103 Urzędu Gminy Aleksandrów lub pod numerem telefonu (0-44) 756-00-69 wew. 26 .


Druk wniosku można pobrać tutaj >>