Uchwała Nr XXXIV/210/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIV/210/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/205/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>