Zarządzenie Nr 43/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 43/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 listopada 2009 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dokument do pobrania tutaj >>