Zarządzenie Nr 1/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: podziału środków na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dokument do pobrania tutaj >>