Zarządzenie Nr 3/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 01 lutego 2010 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów oraz gminnych jednostek organizacyjnych

dokument do pobrania tutaj >>