Zarządzenie Nr 4/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 lutego 2010 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

dokument do pobrania tutaj >>