Zarządzenie Nr 5/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 lutego 2010 roku

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

dokument do pobrania tutaj >>