Wybór oferty na zakup kruszywa drogowego

Przetargi


OTRZYMUJĄ:

OFERENCI


Znak: GR – 7040/1/2010 Aleksandrów, dnia 06-04-2010 r.


Wójt Gminy Aleksandrów z siedzibą w Aleksandrowie, Aleksandrów 39 B, 26-337 Aleksandrów informuje, iż w wyniku zapytania o cenę na zakup i transport : „Kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm na teren gminy Aleksandrów (cena brutto/za 1 tonę)” z terminem świadczenia usług: 06.04.2010 r. - 31.12.2010 r. wybrana została oferta:

 

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna 25-023 Kielce, ul. Ściegiennego 5


Dostawa kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5mm na teren gminy Aleksandrów za 1 tonę brutto wynosi: - 45,14 zł

Słownie: (czterdzieści pięć złotych 14/100)

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 8,14 zł

Słownie: (osiem złotych 14/100)Otrzymują:

1.„KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo – Handlowo Usługowe, Wiktor Siadaczka Łukasz Siadaczka 26-600 Radom ul. Marglowa 83

2.Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ROMANO” Roman Glita, 26-060 Chęciny-Skiby Nr 1A
3.BUD-NET Andrzej Struś, 04-302 Warszawa ul. Osowska 10/12 m. 28

4. „DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska M. Łaska-Maćkowiak 97-500 Radomsko, Lipie 12B

5. P.H.U. „DAW-Trans” Sławomir Podstawka 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I 270

6.Firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Jarosław Kornecki 26-200 Końskie ul. Górna 1

7. P.P.H.U. „DUKMAR” s.c. 97-200 Tomaszów Maz. ul. Wola Wiaderna 42A

8.Usługi Transportowe Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda 97-300 Piotrków Tryb. ul. Palmowa 1
9. Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna 25-023 Kielce, ul. Ściegiennego 5