Wybór oferty na wynajem podnośnika

Przetargi


OTRZYMUJĄ:

OFERENCI


Znak: GR – 7044/2/2010 Aleksandrów, dnia 30-03-2010 r.


Wójt Gminy Aleksandrów z siedzibą w Aleksandrowie, Aleksandrów 39 B, 26-337 Aleksandrów informuje, iż w wyniku zapytania o cenę na: „Wynajem podnośnika do obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz innych niezbędnych prac na terenie gminy Aleksandrów” z terminem świadczenia usług: 01.04.2010 r. - 31.12.2010 r. wybrana została oferta:


Instalatorstwo Elektryczne Mistrz Janusz Żak zam. Włodzimierzów ul. Kolejowa 35 97-330 Sulejów


Wynajem podnośnika do obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz innych niezbędnych prac na terenie gminy Aleksandrów za 1 godzinę brutto wynosi: - 60,00 zł

Słownie: (sześćdziesiąt złotych 00/100)

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 10,82 zł

Słownie: ( dziesięć złotych 82/100)
Otrzymują:

1.Instalatorstwo Elektryczne Mistrz Janusz Żak zam. Włodzimierzów ul. Kolejowa 35 97-330 Sulejów

2.ELKON S.C. E. Wójcik A. Pacześ – Przygoda ul. Piotrkowska 21 B, 97-310 Moszczenica