Wójt Gminy Aleksandów informuje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia