Ogłoszenie o wyznaczeniu miejsca na umieszczanie obwieszczeń wyborczych

Wybory Prezydenckie