Zarządzenie Nr 14/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 14/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 19 maja 2010 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

dokument do pobrania tutaj >>