Uchwała Nr XXXVII/226/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVII/226/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 10 maja 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Opoczno porozumienia między gminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego gospodarki odpadami komunalnymi

dokument do pobrania tutaj >>