Zarządzenie Nr 3/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 1 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

dokument do pobrania tutaj >>