Zarządzenie Nr 20/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 27 maja 2010 roku

 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych zjawiskach na terenie Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>