Miejsca wyznaczone na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Komunikaty i ogłoszenia

         Na terenie gminy Aleksandrów wyznaczono miejsca z przeznaczeniem na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - na tablicach sołeckich oraz w Urzędzie Gminy - według podanego niżej wykazu:

Aleksandrów 24
Borowiec 9
Brzezie 1
Ciechomin 77A
Dąbrowa nad Czarną 8ADąbrówka 9
Dębowa Góra 19
Dębowa Góra Kolonia 23
Jaksonek 5
Janikowice 31
Justynów 24
Kalinkow 21
Kamocka Wola 12
Kawęczyn 6
Kotuszów 55
Marianów 18
Niewierszyn 67
Ostrów 3
Reczków Nowy 5
Rożenek 26A
Skotniki 12
Sieczka 21
Siucice 64
Siucice Kolonia 30
Stara 46
Stara Kolonia  26
Szarbsko 32
Taraska 25
Wacławów 6
Włodzimierzów 12
Wolica 13
Wólka Skotnicka 29
tablica informacyjna w Urzędzie Gminy -
 Aleksandrów 39