Zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 530.000,00 PLN

Przetargi