Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2010r

Informacje i komunikaty