Informacja

Komunikaty i ogłoszenia
Informacja
w sprawie konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.