Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Komunikaty i ogłoszenia
Rozporządzenie Nr 4/10
Wojewody Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2010


w sprawie obowiązku usuwania lodu i śniegu z obiektów budowlanych