Rejestr prowadzonych postępowań


REJESTR PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA :


PRZEDSIĘWZIĘCIE
POSTĘPOWANIE

Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek gmina Aleksandrów

- obwieszczenie o wszczęciu postępowania

- postanowienie o odstąpieniu od
przeprowadzania ocen oddziaływania na

środowisko

- obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Nadbudowa i rozbudowa budynku hotelowo-mieszkalnego , nadbudowa stołówki, nadbudowa kuchni i kotłowni , budowa stołówki i sali mediacji oraz adaptacja obiektów na cele statutowe , budowa budynku konferencyjno-szkoleniowego wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 85/1, 86/1, 87/1, 88/1,89/1, 89/3, 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów

- obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianów-Siucice gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 468/2, 471/2,92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego

- obwieszczenie o wszczęciu postępowania