Radni gminy

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych:
 

 

         Józefowski Grzegorz - Przewodniczący Rady Gminy,  zam. Dębowa Góra
 

         Chamernik Zbigniew  - Z - ca Przewodniczącego, zam. Kawęczyn .
 

         Brzozowski Mariusz  zam. Skotniki
 

         Dziembor Bogdan  zam. Aleksandrów
 

         Jasion Stanisław  zam. Skotniki
 

         Jęcek Edyta  zam. Janikowice
         Jęcek Waldemar  zam. Dąbrowa n. Czarną
         Kowalski Tomasz  zam. Dąbrówka
 

         Król Helena  zam. Kotuszów
 

         Magiera Władysław  zam. Szarbsko
 

         Mamrot Paweł  zam. Siucice
 

         Ogłoza Józef  zam. Wólka Skotnicka
 

         Sędkowski Bogdan  zam. Ciechomin
 

         Szamburski Witold  zam. Niewierszyn
 

         Wójcik Henryk  zam. Jaksonek