szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu

... WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCA ... 2) Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO 3) Określenie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-22 08:36

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z montażem stolraki okiennej i drzwiowej.

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-26 07:57

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 10:20

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 15:10

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY ... 3)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 4) Informacja o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51

Ogłoszenie o przetargu

... w Aleksandrowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej ... składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg na zakup oleju napędowego" w pokoju 106 dnia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 11:31

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-26 14:18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... woj. łódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... woj. łódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieoganiczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-26 07:49

Ogłoszenie o przetargu

... ł ódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-02 09:25

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... pokryty jest roślinnością typową dla terenów rolnych i leśnych . Po wykonaniu inwestycji teren zostanie ... otoczeniu roślinność niską typową dla terenów rolnych i leśnych. Teren planowanej inwestycji jest stosunkowo ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... pokryty jest roślinnością typową dla terenów rolnych i leśnych . Po wykonaniu inwestycji teren zostanie ... otoczeniu roślinność niską typową dla terenów rolnych i leśnych. Teren planowanej inwestycji jest stosunkowo ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... pokryty jest roślinnością typową dla terenów rolnych i leśnych . Po wykonaniu inwestycji teren zostanie ... otoczeniu roślinność niską typową dla terenów rolnych i leśnych. Teren planowanej inwestycji jest stosunkowo ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... pokryty jest roślinnością typową dla terenów rolnych i leśnych . Po wykonaniu inwestycji teren zostanie ... otoczeniu roślinność niską typową dla terenów rolnych i leśnych. Teren planowanej inwestycji jest stosunkowo ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12