szukaj


Search results

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki (.zip) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-22 13:13

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki (.zip) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-05 08:22

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-30 10:50

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:26

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25

Wyjaśnienie SIWZ - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-06 07:44

Wykaz nieruchomości do sprzedania

... gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów numerami działek 390/3 i 391/15 o powierzchni całkowitej 1055m² ... służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 390/2 i 391/16 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 15:27

Ogłoszenie o przetargu.

... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 ... roku ogłasza drugi ustny ograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionej nieruchomości ... Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich , z uwagi na fakt , iż działka nie posiada ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:31

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Przetarg na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 07:51

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

... WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ALE NIE ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-18 08:40

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-15 14:05