szukaj


Search results

Wyjaśnienie SIWZ - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-06 07:44

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... zwierząt,   9) ochrona gruntów rolnych i leśnych,   10) określenie warunków wyłączenia ... ubiegających się o zalesienie gruntów rolnych,   15) opiniowanie wniosków rolników ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Informacja o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.

Dokument od pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 14:52

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki (.zip) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-22 13:13

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki (.zip) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-05 08:22

Wykaz nieruchomości do sprzedania

... gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów numerami działek 390/3 i 391/15 o powierzchni całkowitej 1055m² ... służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 390/2 i 391/16 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 15:27

Ogłoszenie o przetargu.

... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 ... roku ogłasza drugi ustny ograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionej nieruchomości ... Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich , z uwagi na fakt , iż działka nie posiada ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:31

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Przetarg na budowę klatki schodowej

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-29 12:53

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Przetarg na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 07:51