szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 do km 1 + 667 w granicach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06

Ogłoszenie o przetargu.

... WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE ... (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 do km 1 + 724 w granicach istniejącego pasa drogowego w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11

Postanowienie

... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa ... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa ... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 13:17

Postanowienie

... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa ... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach ... (modernizacji) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-16 10:49

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 ... ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej ... Wadium wpłacone przez osobę która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Postanowienie

... (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianów-Siucice gmina ... (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianów-Siucice gmina Aleksandrów na ... (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianów-Siucice gmina Aleksandrów na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 14:51

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Przetarg ustny nieograniczony ... gminy . Zainteresowani nabyciem działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-19 14:49

Ogłoszenie o przetargu.

... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 ... ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości ... nieruchomość znajduje się w terenach rolnych przeznaczonych pod zalesienie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:57

Ogłoszenie

... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 ... ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości ... Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2009 roku o godz. 10 00 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-14 07:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Przetarg ustny nieograniczony ... gminy . Zainteresowani nabyciem działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50

Ogłoszenie

... przebudowie (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:33

Ogłoszenie

... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 07:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-02 08:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianów-Siucice gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 07:16