szukaj


Search results

Ogłoszenie

... przebudowie (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:33

Ogłoszenie

... drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 07:58

Ogłoszenie o przetargu.

... Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w ... , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolnych . Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowania kierunków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:41

Uchwała Nr X/55/2007

... nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w miejscowości Brzezie i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:00

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... na temat lokalizacji , sprzedaży lub dzierżawy działek komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

Uchwała Nr XII/76/2007

... roku w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia komunalnego działek gruntów położonych w Skotnikach, Józefów Nowy, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:50

Decyzja

... oddziaływania na środowisko poza teren przedmiotowych działek. U Z A S A D N I E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... gminy . Zainteresowani nabyciem działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

Uchwała Nr XII/77/2007

... nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w Skotnikach, Józefów Nowy, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:58

Decyzja

... oddziaływania na środowisko poza teren przedmiotowych działek. U Z A S A D N I E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:01

Decyzja

... oddziaływania na środowisko poza teren przedmiotowych działek. U Z A S A D N I E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:30

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

... centrum wsi w miejscowości Skotniki, obejmujący teren działek o następujących numerach ewidencyjnych:485/2 i 864. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Uchwała Nr XXII/126/2008

... sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek położonych w obrębie wsi Taraska stanowiących własność Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-31 11:46

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Zainteresowani nabyciem w trybie bezprzetargowym działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:31

Uchwała Nr XXII/127/2008

... w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w obrębie wsi Ostrów stanowiących własność ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-31 11:48