szukaj

Słowo nr nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zarządzenie Nr 5/2010

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-09 12:00

Zarządzenie Nr 10/2010

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 10:32

Zarządzenie Nr 8/2011

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:37

Zarządzenie Nr 33/2011

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:54

Zarządzenie Nr 54/2011

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-23 13:26

Zarządzenie Nr 41/2012

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-27 11:32

Zarządzenie Nr 10/2012

Zarządzenie Nr 10 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:45

Zarządzenie Nr 31/2012

Zarządzenie Nr 31 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów ... Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrów Nr 25/2012 z dnia 20 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-11 12:41

Zarządzenie Nr 50/2012

Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:19

Zarządzenie Nr 1/2013

Zarządzenie Nr 1/201 3 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 10:08

Zarządzenie Nr 48/2014 - Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-07 16:37

Zarządzenie Nr 18/2015

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-24 15:39

Zarządzenie Nr 15/2016

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-26 15:45

Zarządzenie Nr 13/2017

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-01 15:31

Zarządzenie Nr 1/2007

  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2007 WóJTA GMINY ALEKSANDRóW z dnia 19 stycznia ... o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 70 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 ... 30 kwietnia 2007 roku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:08