szukaj

Słowo nr nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zarządzenie Nr 39/2016

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-04 11:30

Zarządzenie Nr 16/2009

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-25 09:23

Zarządzenie Nr 32/2009

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 13:10

Zarządzenie Nr 49/2009

Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 14:15

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2010 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia ... z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p&oacuten. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 31a ... Wójta Gminy Aleksandrów. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-19 21:19

Zarządzenie Nr 1/2011

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-31 15:02

Zarządzenie Nr 16/2011

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:05

Zarządzenie Nr 41/2011

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 16:20

Zarządzenie Nr 6/2013

Zarządzenie Nr 6 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-11 16:03

Zarządzenie Nr 18/2012

Zarządzenie Nr 1 8 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 10:05

Zarządzenie Nr 38/2012

Zarządzenie Nr 38 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-11 13:00

Zarządzenie Nr 54/2012

Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:30

Zarządzenie Nr 10/2013

Zarządzenie Nr 10/201 3 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 10:18

Zarządzenie Nr 72/2014

Zarządzenie Nr 72/201 4 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-12-09 08:31

Zarządzenie Nr 47/2015

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-08-12 12:15