szukaj

Słowo nr nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zarządzenie Nr 15/2011

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:59

Zarządzenie Nr 40/2011

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 16:18

Zarządzenie Nr 57/2011

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-07 14:45

Zarządzenie Nr 49/2012

Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-08-27 12:35

Zarządzenie Nr 37/2012

Zarządzenie Nr 37 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-11 12:57

Zarządzenie Nr 53/2012

Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:26

Zarządzenie Nr 9/2013

Zarządzenie Nr 9/201 3 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 10:16

Zarządzenie Nr 70/2014

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-28 15:10

Zarządzenie Nr46/2015

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-08-12 12:13

Zarządzenie Nr 32/2017

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-05-04 09:52

Zarządzenie Nr 37/2017

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-06-27 13:03

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 ... 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, ... Zespołu § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Zarządzenie Nr 30/2008

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-05 15:19

Zarządzenie Nr 10/2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-22 07:47

Zarządzenie Nr 26/2009

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 10:23