szukaj


Search results

Ostrzeżenie przed nadchodzącymi burzami

 Aleksandrów, dnia 13 lipca 2010 r. KOMUNIKAT Wójt Gminy Aleksandrów przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne otrzymane z Łódzkiego Urzędu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-13 14:13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Aleksandrowie 26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

URZĄD GMINY W ALEKSANDROWIE

Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39B 26-337  Aleksandrów powiat piotrkowski województwo łódzkie O ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2017-01-03 11:24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE Gmina Aleksandrów 26-337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieoganic ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-26 07:49

Ogłoszenie o przetargu

Aleksandrów, dnia 13.11.2006 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRóW 26 -337 ALEKSANDRóW WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO, ALE NIE ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-22 08:36

Ogłoszenie o przetargu.

Aleksandrów, dnia   05.07.2007 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRóW 26 -337 ALEKSANDRóW WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Ogłoszenie o przetargu.

Aleksandrów, dnia 06.07.2007 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRóW 26 -337 ALEKSANDRóW WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETAR ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Aleksandrowie 26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO n ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:11

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi BOROWIEC gmina Aleksandrów stanowiącej wł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:38

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiają ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanow ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:39

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Aleksandrów: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków działka nr 819 od km 0+000 do km 0+370,68 Numer ogłoszenia: 56030 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w obrębie wsi CIECHOMIN gmina Aleksandrów stanowiącej wł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:41

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

Aleksandrów: Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną, gmina Aleksandrów na dzia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Ogłoszenie o przetargu.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanow ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:42