szukaj


Search results

Przetarg na budowę klatki schodowej

... „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową” 1) ... „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową” wytyczenie ... przy połączeniu istniejącego budynku Urzędu Gminy z nowoprojektowaną klatką schodową zewnętrzną ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-29 12:53

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... SPRZEDAŻY Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ... wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXVIII/231/2010 z dnia 26 maja 2010 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:48

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 13 sierpnia 2009 roku w ... napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w terminach : od ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/53/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie ... w sprawie : uchylenia Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Nr X/53/2007 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:00

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 23 maja 2006 roku. ... nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów Na ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Sekretarz Gminy

... Melka została powołana na stanowisko Sekretarza Gminy Aleksandrów Uchwałą Nr XIII/85/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 27 kwietnia 2004 roku. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-23 07:33

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

KOMUNIKAT Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku o wszczęciu procedury ... produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-08-26 08:13

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... 14 sierpnia 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

...   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... 14 sierpnia 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Wójt Gminy Aleksandrów

Dionizy Adam Głowacki Wójt Gminy pokój nr 10 tel. (044) 756 00 12   ... Wybrany w Wyborach przedterminowych Wójta Gminy Aleksandrów w dniu 19 października 2008r. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-28 12:55

Komunikat dotyczący klęski suszy z dnia 2 października 2008r

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW ... Mając na uwadze powyższe rolnicy z terenu gminy Aleksandrów poszkodowani w wyniku tegorocznej klęski ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-02 14:18

Budżet Gminy Aleksandrów na 2011 rok

Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow na rok 2011 dokument do pobrania tutaj ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:50

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów.

... FORMALNE URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE Stanowisko ds. społecznych i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-13 07:43

Zapytanie ofertowe - „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW”

... KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW” współfinansowanego ze ... jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Aleksandrów Nr 32/2010 z dnia 28.07.2010r.- w sprawie udzielenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-03 15:35

Informacja dotycząca godzin otwarcia kasy Urzędu Gminy.

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Aleksandrów od 02.01.2017r. będzie czynna w godzinach ... Po godzinie 12:00 wpłat na rzecz Gminy Aleksandrów można dokonywać bez prowizji w  Banku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-03 11:00