szukaj


Search results

Uchwała Nr XXV/179/2013

... 79 /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 września 201 3 ... zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Aleksandrów . dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 09:29

Uchwała Nr XXVI/186/2013

... Uchwała Nr X XVI /1 86/201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 października 201 ... wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2013 - 2020. dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-11-20 11:42

Zarządzenie Nr 17/2014

... Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 19 marca 2014r ... w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów. Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 14:33

Zarządzenie Nr 68/2012

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 31 grudnia 2012r ... w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów . Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-04 12:57

Uchwała Nr XXXII/231/2014

... Uchwała Nr X X XII/231 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2014 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:36

Gminny Zespół Oświaty

... płac     realizowanego z budżetu gminy,  7/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2016-10-20 12:02