szukaj


Search results

Uchwała Nr XVII/98/2012

Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2012 roku   w sprawie: podziału Gminy Aleksandrów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-05 13:57

Uchwała Nr XVIII/106/2012

Uchwała Nr XVIII/10 6 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 października 2012 roku ... w ciągu drogi krajowej w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-11-08 15:12

Uchwała Nr XX/115/2012

... Uchwała Nr X X /1 1 5 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 0 grudni a 2012 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:31

Uchwała Nr XXI/131/2012

... Nr X XI /1 3 1 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 grudni a 2012 ... , Oświaty , Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy A leksandrów . dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:47

Projekt „Aktywni w naszej gminie”

... pomocy społecznej. W dniu 15 marca 2013r. Wójt Gminy - Dionizy Głowacki podpisał aneks do umowy ramowej na 2013r. pomiędzy ... ze świadczeń pomocy społecznej  z terenu Gminy Aleksandrów, zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-03 11:54

Uchwała Nr XXII/148/2013

... /1 4 8 /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 marca ... w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2013 rok. dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:07