szukaj


Search results

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-17 13:53

Otwarcie ofert - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-29 10:51

Ogłoszenie o przetargu-Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Ogłosznie do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wraz z załącznikami Nr 1-7 >> Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 8 do_SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-15 15:49

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksa

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-23 09:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczace programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Aleksandrów...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-12-06 14:55

Wybór oferty - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-14 10:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-18 12:25

Dotyczy przetargu - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Edytowalna wersja przedmiarów robót (.ath) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 09:42

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + Załączniki >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-04 13:38

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

... GR.OŚ.7624-6/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-23 14:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 18 sierpnia 2008r. ... w przedterminowych wyborach wójta Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 5 października ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY w ALEKSANDROWIE       ... referatów i stanowisk pracy oraz tryb pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie.   § 2   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:06

Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

... z dnia 5 kwietnia 2006 roku Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , iż został opracowany projekt ... UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ALEKSANDRóW”. W związku z powyższym informuję , ... utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów” oraz składać ewentualne wnioski i uwagi w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-06 07:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 9 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 11:49