szukaj


Search results

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + Załączniki >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-04 13:38

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-09-18 12:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-10 10:36

Wyjaśnienie treści SIWZ - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandró

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-21 12:20

Wyjaśnienie SIWZ nr 2- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 14:45

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Informacja Wójta Gminy Aleksnadrów o wynikach kosultacji w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-02 14:08

Unieważnienie postępowania - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleks...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-03 13:31

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-12 10:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

... GR.OŚ.7624-6/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-23 14:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 18 sierpnia 2008r. ... w przedterminowych wyborach wójta Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 5 października ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY w ALEKSANDROWIE       ... referatów i stanowisk pracy oraz tryb pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie.   § 2   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:56