szukaj


Search results

Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

... z dnia 5 kwietnia 2006 roku Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , iż został opracowany projekt ... UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ALEKSANDRóW”. W związku z powyższym informuję , ... utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów” oraz składać ewentualne wnioski i uwagi w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-06 07:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 9 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 11:49

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr    XXVII/155/2006 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:52

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 lutego 2009 roku w ... w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w terminach : 1. od dnia 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:07

Rada Gminy

UCHWAŁA Nr   XXV/148/2005 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia   30 grudnia 2005   roku   w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006 rok.   ... poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203/ Rada gminy w Aleksandrowie u c h w a l a,   co następuje: § 1. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-18 11:24

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2008/2009”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-18 12:15

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/24/2007 z dnia 16 marca 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

... UCHWAŁA Nr 2008 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:17

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Wyszczególnienie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 15 stycznia 2007 roku w ... Wójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-15 15:21

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

... INFORMACJA   WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW   w sprawie naboru ... być wybrana na kadencję 2012 – 2015 przez Radę Gminy w Aleksandrowie: 1. Do Sądu Rejonowego w Opocznie  - 1 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-17 14:31

Komunikat Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2008r

... KOMUNIKAT   Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 18 sierpnia 2008 roku w ... Wójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 13:56