szukaj


Search results

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr    XXVII/155/2006 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 27 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/24/2007 z dnia 16 marca 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

... UCHWAŁA Nr 2008 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:17

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 lutego 2009 roku w ... w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w terminach : 1. od dnia 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:07

Rada Gminy

UCHWAŁA Nr   XXV/148/2005 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia   30 grudnia 2005   roku   w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006 rok.   ... poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203/ Rada gminy w Aleksandrowie u c h w a l a,   co następuje: § 1. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-18 11:24

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2008/2009”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-18 12:15

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ALEKSANDRÓW NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2009 ROKU  ... OGÓŁEM STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ALEKSANDÓW WYNOSI 67,8624ha. Informacje ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892    ...  2)   Powierzchnia gminy: 144 km 2  3)    I nfrastruktura ... naturalne nie jest zanieczyszczone; nie ma na terenie gminy zakładów przemysłowych, stąd emisja zanieczyszczeń jest minimalna, a ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Kompetencje Rady Gminy

WYŁĄCZNA WŁAŚCIWOŚĆ RADY GMINY na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca ... r., art.18 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy, 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04