szukaj


Search results

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Wyszczególnienie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 15 stycznia 2007 roku w ... Wójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-15 15:21

Komunikat Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2008r

... KOMUNIKAT   Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 18 sierpnia 2008 roku w ... Wójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 13:56

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

... INFORMACJA   WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW   w sprawie naboru ... być wybrana na kadencję 2012 – 2015 przez Radę Gminy w Aleksandrowie: 1. Do Sądu Rejonowego w Opocznie  - 1 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-17 14:31

Wybory Wójta Gminy Aleksandrów

Obwieszczenie Wójta Gminy Alekdandrów z dnia 18 sierpnia 2008r o numerach i granicach ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-08-21 14:58

Obwieszczenie dotyczące "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"

... >> Program ochrony środowiska dla Gminy Aleksandrów >> Prognoza oddziaływania na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-25 11:47

Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

... Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-21 13:15

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów

... Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-19 08:51

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku ... z 2005r. Nr 172, poz.1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz przesłane odpowiednim , z uwagi na lokalizację ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-16 15:02

Protokół Nr II/2006

... O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 5 grudnia 2006roku ... Małecki Henryk - Wójt Gminy Aleksandrów Stańczyk Józef - Z-ca Wójta Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchwała Nr IV/25/2007

... UCHWAŁA Nr IV/25/2007 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 16 marca 2007r ... w sprawie: zmiany uchwały Nr III / 14 / 2006 R ady Gminy w Aleksandrowie ... i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:08

Protokół Nr I/2006

... Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku ... Małecki Henryk - Wójt Gminy Aleksandrów Stańczyk Józef - Z-ca Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

... A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych: ... Rok 2016 Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy , zam.Aleksandrów Oświadczenie ... Rok 2015 Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy , zam.Aleksandrów Oświadczenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-10-25 11:42