szukaj


Search results

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... nad dziećmi w czasie dowozu sprawuje pracownik Urzędu Gminy. Uczniami oczekującymi na dowóz zajmuje się nauczyciel ... na plakat antyalkoholowy- organizowany przez Urząd Gminy, uczennice naszej szkoły zajęły trzy pierwsze miejsca oraz ... Współpraca z Urzędem Gminy układa się dobrze. Władze samorządowe zapraszane są na uroczystości ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku ... stanowiącym własność Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   1) określenie polityki przestrzennej Gminy,   2) prowadzenie prac związanych ze sporządzeniem studium ... i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwzględnieniem uwarunkowań, celów i kierunków polityki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Oświadczenia majątkowe Pracowników

... Głowacki Dionizy - Wójt Gminy Oświadczenie majątkowe>> ... Mamrot Paweł  - Sekretarz Gminy Oświadczenie majątkowe>> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-11-10 14:48

URZĄD GMINY W ALEKSANDROWIE

Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39B ... łódzkie Oficjalna Strona Gminy Aleksandrów tel. (0-44) 756 00 27 ... 8 - 16   NIP Urzędu Gminy: 771-26-66-897 REGON Urzędu Gminy: 000531967 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2017-01-03 11:24

Ogłoszenie o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/21/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/83/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:27

Ogłoszenie - o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr X/54/2007 z dnia 8 października 2007 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/162/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-04 11:38

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku ... w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXV/149/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005r uchwalenia Gminnego Programu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 1 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 1 kwietnia 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-01 13:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 2 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Wolica

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 25 czerwca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-25 13:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... GR.OŚ.7624-7/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 1 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-01 13:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dębowa Góra Kolonia

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 maja 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 20 maja 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:56