szukaj


Search results

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... na terenie gminy problemach alkoholowych są ośrodki zdrowia działające w Skotnikach , Aleksandrowie i Dąbrowie n/Cz. ... Usługi pocztowe , transportowe i telekomunikacyjne ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Uchwała Nr XI/61/2007

... z dowozem dzieci do szkół, 2) środki transportowe wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Wybór oferty na zakup kruszywa drogowego

... 8.Usługi Transportowe Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda 97-300 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:56

Nabór na wolne stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu „Aktywni w Naszej Gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

  Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

  SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie za 2006 rok Przychody - 85.500,00 zł, w tym : dotacja podmiotowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 14:05

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                           Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że w trybie prz ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-04 12:46

Uchwała budżetowa na 2003r.

U C H W A Ł A Nr IV/20/2003 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 14 marca 2003 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego /Oświata/ na dzień 30.09.2006r.     Wartość środków trwałych ogółem        ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

Aleksandrów, dnia 31.10.2007 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną

Aleksandrów, dnia 21.09.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:47

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiają ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za rok 2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

Aleksandrów, dnia 26.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OG ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56