szukaj


Search results

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

... zł) oraz przeksięgowania sprzętu na pozostałe środki trwałe: SP Aleksandrów – fax modem, skaner (619,27 zł); SP Dąbrowa ... 20.216 zł. Stan mienia został pomniejszony o środki trwałe instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... % usługodawca może przeznaczyć na remont, środki trwałe i wyposażenie związane z realizacją przedmiotu zamówienia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... na terenie gminy problemach alkoholowych są ośrodki zdrowia działające w Skotnikach , Aleksandrowie i Dąbrowie n/Cz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

  Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Nabór na wolne stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu „Aktywni w Naszej Gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

  SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie za 2006 rok Przychody - 85.500,00 zł, w tym : dotacja podmiotowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 14:05

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                           Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że w trybie prz ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-04 12:46

Uchwała budżetowa na 2003r.

U C H W A Ł A Nr IV/20/2003 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 14 marca 2003 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Informacja o wykananiu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008 roku Wyszczególnienie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-30 14:19

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów - Siucice

Aleksandrów, dnia 12.03.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETAR ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:14

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2007r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za III kwartał 2007 roku (art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.210 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 15:30

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

Aleksandrów, dnia 21.09.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OG ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Aleksandrów, dnia 24.02.2011r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Uchwała budżetowa na 2004r.

U C H W A Ł A Nr XII/66/04 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 24 lutego 2004 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok   & ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16