szukaj


Search results

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

... zł) oraz przeksięgowania sprzętu na pozostałe środki trwałe: SP Aleksandrów – fax modem, skaner (619,27 zł); SP Dąbrowa ... 20.216 zł. Stan mienia został pomniejszony o środki trwałe instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... % usługodawca może przeznaczyć na remont, środki trwałe i wyposażenie związane z realizacją przedmiotu zamówienia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... na terenie gminy problemach alkoholowych są ośrodki zdrowia działające w Skotnikach , Aleksandrowie i Dąbrowie n/Cz. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Nabór na wolne stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu „Aktywni w Naszej Gminie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

  Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

  SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie za 2006 rok Przychody - 85.500,00 zł, w tym : dotacja podmiotowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 14:05

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                           Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że w trybie prz ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-04 12:46

Uchwała budżetowa na 2003r.

U C H W A Ł A Nr IV/20/2003 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 14 marca 2003 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała Nr XI/61/2007

Uchwała Nr XI/61/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

Aleksandrów, dnia 19.02.2008 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZON ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

Aleksandrów, dnia 25.01.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEO ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2006 rok Dzia ł I. Podstawowe Problemy Alkoholowe występujące na terenie gminy Aleksandrów ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:54

Ogłoszenie o przetargu.

Aleksandrów, dnia 27.07.2007 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANI ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-14 12:49

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

Aleksandrów, dnia 26.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38