szukaj

Słowo dom nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

... „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:52

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

... „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

Aleksandrów, dnia 26.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OG ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-25 12:52

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-01-18 14:06

Wyjaśnienie treści SIWZ - Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki

Dokument do pobrania tutaj >> Rysunek - przepust >> Rysunek - bariera >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-01-27 09:47

Postanowienie

Aleksandrów , dnia 10.10.2007r Znak:GR.OŚ.7624-6/2007 P O S T A N O W I E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:55

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

Aleksandrów, dnia 25.02.2008 r. INFORMACJA DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/2/2008 Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że postępowanie o zamó ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:04

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 roku   Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę      &n ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-10-25 11:42

Ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 14:51

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

Aleksandrów, dnia 19.02.2008 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZON ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Aleksandrów , dnia 10.10.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:52

Zarządzenie Nr 72/2014

... infrastruktury i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2015-2019". ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-12-09 08:31