szukaj


Search results

Druki i formularze

... Deklaracja na podatek leśny >> Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (doc) >> Wniosek ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:30

Dotyczy przetargu - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Edytowalna wersja przedmiarów robót (.ath) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 09:42

Wyjaśnienie SIWZ nr 2- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 14:45

Wyjaśnienie SIWZ nr 3- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-28 11:25

Ogłoszenie o przetargu-Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Ogłosznie do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wraz z załącznikami Nr 1-7 >> Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 8 do_SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-15 15:49

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Wyjaśnienie SIWZ - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-22 15:46

Zapytanie o cenę - opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych 363 przydomowych oczyszczalni ścieków

Dokument do pobrania tutaj >> Wzór oferty >> Wzór umowy >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 14:36

Ogłoszenie o przetargu.

... ,przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy, budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w miejscowości ... Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia 6) budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-14 12:49

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokumentacja przydomwych oczyszczalni ścieków.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 11:00

Informacja dla mieszkańców którzy złożyli wnioski o budowę przydowmowcych oczyszczalni ścieków

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-05 09:07

Informacje o przyznawaniu pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

... PRACOWNIKÓW .     O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą się ubiegać pracodawcy, ... pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w  ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-26 08:18

Nabór na wolne stanowisko

... Ludzki; 5) Przygotowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu     Operacyjnego Kapitał ... Nabór na pracownika socjalnego do realizacji Projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Postanowienie

... na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków : ... środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-08 10:32

Zarządzenie Nr 33/2008 - projekt uchwały budżetowej

... § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w ... § 2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-17 15:44